Informatie

Buurtconciërge

In samenwerking met Wijkbedrijf Selwerd heeft Goeiebuurt het initiatief genomen voor een buurtconciërge en de buurtbus. We ondersteunen de Buurtconciërge bij het schoonhouden van de wijk. De Buurtconciërge gaat vanuit het GroenHuis de wijk in. Hij loopt door de wijk, kijkt waar er zwerfvuil ligt en of er grofvuil bij de containers staat. Hij meldt dit aan de gemeente. Ook houdt hij de straten schoon met de mannen en vrouwen van het zwerfvuilteam, waarmee hij twee keer per week door de wijk loopt. Elke donderdag haalt hij in de wijk grofvuil op. Als je zelf je eigen straat wilt schoonhouden dan kun je de buurtconciërge vragen om bij je langs te komen om jou je eigen prikker te overhandigen. Natuurlijk kun je ook met hem en het zwerfvuilteam meedoen. 

Mocht er bij jou in de straat zwerfafval liggen of grofvuil bij de container staan, dan kun je contact met hem opnemen. Hij komt dan bij je kijken. Als je zelf (al dan niet met je buren) de straat al opgeruimd en schoongemaakt hebt en je kunt het afval niet kwijt in de ondergrondse containers, neem dan contact op met de buurtconciërge, hij zorgt dan dat het afval door de gemeente wordt opgehaald. 

Wil je in contact komen met de Buurtconciërge bel dan 06 11 23 90 07 of per e-mail: J.Hoekstra@werkpro.nl