Projecten

Al GoeieBuurt zijn we actief rondom bepaalde thema’s in de wijk. Dit doen we in de vorm van werkgroepen en projecten. Als bewoners werken we hierbij samen met andere initiatieven uit de wijk zoals Het Pand, Floreshuis, GroenHuis, Mooie Wijken en de gemeente Groningen. Zo bereiken we meer en zorgen we dat de dingen die we doen worden breed gedragen.   

Onze projecten zijn de Buurtconciërge en U en de Buurt. De Buurtconciërge is een samenwerking met het GroenHuis. Als GoeieBuurt zorgen we dat de Buurtconciërge zo goed mogelijk kan aansluiten bij de behoefte van bewoners. Met U en de Buurt werken we samen met de gemeente Groningen en de Wijkvernieuwing. Wij horen wat bewoners belangrijk vinden en behoefte aan hebben waarna we samen kijken hoe we hier op kunnen inspelen terwijl de regie bij bewoners blijft.