Samenwerkingen

Vanuit het project U en de Buurt ontstaan verschillende (buurt)initiatieven waarbij we zoveel mogelijk samenwerken met andere (wijk)organisaties. Een voorbeeld is de wijkstemdag die we jaarlijks organiseren i.s.m. Mooie Wijken. De wekelijkse vrijdagmiddagbuurtborrel, de VRIJBUBO, is een gezamenlijk initiatief van GoeieBuurt en het Floreshuis. Een ander voorbeeld is de milieustraat voor het ophalen van (grof)vuil. Dit is tot stand gekomen met Lefier, de Gemeente en GoeieBuurt.

Ons uitgangspunt is altijd: horen wat bewoners belangrijk vinden en behoefte aan hebben en daarna samen kijken hoe we hier op kunnen inspelen terwijl de regie zoveel mogelijk bij de bewoners blijft.