Kunst en Cultuur

Kunst raakt mensen. En daar waar mensen worden geraakt, gaat hun hart open. Ken je nog het evenement De Wijk De Wereld dat vorig jaar in onze wijk plaatsvond? Dit raakte mensen omdat we als bewoners samen dansten, zongen, wat van onszelf lieten zien, toneel speelden. Mensen hadden prachtige ervaring en vriendschappen ontstonden.

Wijkbewoonster Magda Rozeveld is Kunst & Cultuur aanjaagster van onze wijk. Als actieveling bij de Wijk de Wereld gaat ze met haar programma VRIJDAG in de Buurt op zoek naar wat de wijk te bieden heeft aan artistiek, creatief en muzikaal talent. Magda helpt de initiatieven die zijn ontstaan na afloop van De Wijk De Wereld door te gaan met dansen, muziek en toneel spelen in de wijk en geeft iedereen die hier aan mee wil doen een plek.

Haar missie is dat iedereen in de wijk die wil, mee moet kunnen doen aan Kunst & Cultuur. Om dit te versterken zijn samen met haar drie cultuurcoaches actief in de wijk. Samen met haar geven ze iedereen die wil de kans en zo nodig ondersteuning om mee te doen.

Ben jij dus creatief, muzikaal of artistiek, heb jij goede ideeën of wil je meedoen met het organiseren van Kunst & Cultuur in de wijk? Stuur ons dan een bericht via magda.rozenveld@bijvrijdag.nl.

Magda Rozenveld (foto: Johann van der Geest)